کاروانسرای قانلی بولاغ

کاروانسرای قانلی بولاغ در دهستان ارشق شمالی از بخش ارشق مشکین شهر در روستایی به همین نام در کنار خط مرزی ایران و آذربایجان واقع شده است.

این کاروانسرا که متعلق به عهد صفوی و به احتمال زیاد زمان شاه عباس است می تواند در مطالعات کاروانسرای استان و شهرستان نقش مؤثری ایفا نماید. به لحاظ اینکه پلان آن از نوع چهار ایوانی و مصالح آن از آجر می باشد بر عکس سایر کاروانسراهای استان که به خاطر اقلیم منطقه از سنگ ساخته شده است.

کاروانسرای قانلی بولاغ نشانی است از جنب و جوش، حیات و فعالیت های تجاری و بازرگانی که به نظر می رسد بعد از دوره صفوی به دلیل رکود اقتصادی منطقه و عدم توجه به تدریج از بین رفته است. با احیاء این کاروانسرا توسط میراث فرهنگی، می توان آن را به عنوان یک محل آموزشی مورد استفاده قرار داد.

/ 0 نظر / 12 بازدید