كتيبه‌أي از شاپور دوم شاهنشاه ساساني كامبخش فر

كامبخش فرد، سيف‌الله. "كتيبه‌اي از شاپور دوم شاهنشاه ساساني در مشكين شهر". دوره 6،ش 61 و 62 (آبان و آذر 46): 6-9، تصوير.

خلاصه:  محل اين كتيبه كه به زبان پهلوي ساساني نوشته شده است، توصيف بناي قلعه كهبنايي اسلامي است و برروي بقاياي بناي ساساني بناشد ـ معرفي كامل كتيبه و متن ترجمهشده نوشته‌هاي آن. 

 

 

 

 

       

كتيبه‌أي از شاپور دوم شاهنشاه ساساني كامبخش فر

 

همچنانكه خوانندگان عزيز مجله هنر و مردم اطلاع دارند در تابستان سال گذشته هيئتي از اداره كل باستان‌شناسي و فرهنگ عامه برياست آقاي كامبخش فرد در حوزه شهرستان مشكين شهر و اهر به كار بررسي و تحقيقات باستان‌شناسي پرداخت‌. ضمن بررسي و حفاري در نزديك مشكين شهر كتيبه‌أي بخط پهلوي ساساني در 21 سطر كشف گرديد (شماره50 مجله هنرومردم). كتيبه مزبور بوسيله آقاي دكتر ((گردگروپ)) عضو موسسه باستان‌شناسي آلماني در ايران خوانده شد‌. چون براي اولين بار است كه در آذربايجان كتيبه‌أي بخط پهلوي ساساني كشف و خوانده شده است از نظر اهميت موضوع به چاپ آن مبادرت گرديد.

تقريبا در يكصد متري شرق ميدان اصلي مشكين شهر دره‌أي وجود دارد كه بجهت انبوه درختان كهن معروف بباغ نوروز مي‌باشد‌. اين دره كه آب مختصري در آن جريان دارد به رودخانه خياو ميريزد در ارتفاع شرقي اين دره قلعه‌أي پابرجاست كه از سه طرف با شيب بسيار تندي به رودخانه خياو منتهي مي‌شود و در كمركش ارتفاع غربي دره يا باغ نوروز سنگ بسيار بزرگي است كه ريشه‌هاي را تا اعماق زيادي در زمين فرو برده است‌. بر سينه سنگ كه خارا مينمايد و درست به قلعه رفيع ارتفاع مشرقي مينگرد خطوط پهلوي ساساني نقر شده است‌.

اولين بار كه در تابستان سال 1345 بهمراه آقاي رهنمون موفق بكشف اين سنگ نبشته گرديديم اين تصور در من قوت داشت كه حتما ارتباطي بين اين نبشته و قلعه مقابل آن بايستي موجود باشد .افراد محلي كه نوشته محكوك را بر روي سنگ سخت و عبوس كنار رودخانه مشاهده كرده بودند  در طلب گنج شبها و روزهائي را دزدانه در زير و بالاي سنگ كاوش كرده بودند‌، اينان معتقد بودند كه بايستي حتما در اين محل گنجي وجود داشته باشد و نقل قول ميكردند از صاحب نسخه‌أي كه گفته بود : نبشته ميگويد : ((من بگنج مينگرم و گنج بمن)).

و كوشش ما بيشتر در يافتن ارتباط بين اين نبشته و قلعه مقابل آن بود و بنابراين اولين قدم حفاري دقيق در پاي سنگ و آزاد ساختن آن از خزه و رطوبت بود و بهمين منظور با عده‌أي از كارگران محلي و وسائل فني طي چند روز از سنگ مزبور خزه برداري گرديد و سپس محل نبشته‌ها با پودر گچ پر گرديد و تعدادي عكسهاي مختلف از آن برداشته شد‌. خوشبختانه اين عكسها در تهران بدوستان و اشخاصي كه در اين رشته كار كرده‌اند ارائه شد كه هر كدام بسهم خود كوششي در خواندن آن بعمل آورده‌اند‌. از جمله آقاي دكتر ((گردگروپ)) عضو موسسه باستانشناسي آلماني در ايران بود كه بمحض اطلاع با پشتكار و علاقه فراواني بگشايش رمز اين خط پرداخت و حتي در تابستان سال جاري سفري نيز بمحل رفته و از نزديك نيز مطالعاتي بعمل آورد و بالاخره آن را خواند و حقا كوشش ايشان قابل تحسين است همانطور كه ايشان در نامه خود اشاره كرده است خط پهلوي ساساني بجهت اينكه براي اولين بار در آذربايجان كشف شده يكي از جهت مكاني بسيار معتبر است و ديگر از جهت زماني‌. چه اين كتيبه مربوط بزمان سلطنت شاپور دوم شاهنشاه ساساني است و اما قلعه مقابل اين سنگ نبشته : بنائي است از خشت و گل و آجر كه بر شالوده سنگي استوار شده است‌. اين بنا فعلا سه برج دارد و سه ديواره و در محل ديواره چهارم و برج چهارم بناي بهداري جديد مشگين شهر ساخته شده است‌.

قلعه بشكل مستطيل و بتقريب 230 متر طول و 110 متر عرض دارد در سه قسمت غرب شمال- جنوب آن تاسيساتي حجره مانند‌، اسطبل و آخورهاي متعدد وجود دارد‌. قلعه مشرف بر دره رود خياو و روي بلندي بنا گرديده است‌، تقريبا از بالاي برجها و ديواره‌ها تمام اطراف زير نظر گرفته مي‌شود‌.

پايه‌هاي اين بنا تماما از قلوه سنگ ساخته شده و محتمل است بناي اسلامي بر بقاياي قلعه استوار و ساخته شده باشد و با مراجعه بمتن كتيبه احتمالا منظور ((نرسه‌هرمزد)) شهردار محلي آنجا كه صحبت از قلعه‌أي ميكند، اشاره‌أي قوي به نزديك دارد نزديكترين قلعه به اين سنگ نبشته همين قلعه عظيم است با فاصله أي در حدود 70 تا 80 متر.

اين قلعه در دوره‌هاي پس از ساساني مورد استفاده قرار گرفته و بنظر ميرسد چندين بار تعمير و تكميل شده است‌. در حال حاضر داراي حجره‌ها و اطاقهاي متعددي است و علاوه بر آن داراي آخورها و اسطبلهاي فراواني است و بيشتر به يك قلعه جنگي ميماند. آنچه كه مسلم است حوادث گوناگوني را بخود ديده است‌.

آقاي غلامحسين ساعدي در كتاب ((خياو)) از يادداشتهاي شيخ‌عبدوالغفور كه وقايع نگار عباس‌ميرزا بوده و حوادث روزانه را يادداشت مي‌كرده چنين مي گويد :

((اما پس از چند روز توقف در اردبيل و تحرير وقايع در يوم 13 شعبان‌المعظم سنه 1218 قمري بشهر خيو كه از مراكز تجمع عباس‌ميرزا بود از راههاي صعب‌العبور سبلان گذشته وارد شديم‌. اين شهر از اردبيل كوچكتر و وفور آب و انهار جاريه بساطين و باغات بحد اعلا بود. بلافاصله در دار‌الحكومه اين شهر اطراق كرديم‌، و حاكم اين شهر شخصي بنام سيد شمس‌الدين عليشاهي بود كه مردي معمم و محاسن طويل و سفيدي داشته و اندام قوي و تنومند داشت‌. دارالحكومه مشرف بر بالاي تپه بود كه از بالاي آن شهر ديده ميشد و دره بزرگي نيز در كنارش قرار داشت، ميرزا كوكب خان مستوفي ميگفت : اصل اين قلعه يادگار نادرشاه مرحوم است كه از اين شهر براي تاجگذاري به صحراي مغان مي‌رفت و براي اطراق در آن زمان ايجاد كرده بودند‌.))

چون اين قلعه كه ظاهر آن از دوره اسلامي است به ثبت آثار تاريخي خواهد رسيد، ممكن است در آينده ضمن حفرياتي در آن موفق به باز يافتن آثار دوره ساساني گرديد .

و اينك توجه خوانندگان گرامي را بآنچه آقاي دكتر گردگروپ در اين باره نوشته است جلب ميكنيم :

آقاي كامبخش فرد در شماره 50 مجله هنرومردم صفحه شش قطعه عكسي از كتيبه ساساني كه كشف نموده‌اند بچاپ رسانده است‌.

اين كتيبه مكشوفه به تاريخ بيست و هفتمين سال سلطنت شاپور دوم نوشته شده است‌.

آقاي كامبخش فرد در حق بنده بسيار لطف كردند و سه تا عكس بزرگ از اين كتيبه را نيز بمن دادند و جاي دقيق كتيبه را بمن نشان دادند. در مسافرتيكه من با هيئت موسسه باستان شناسي آلمان در تابستان 1346 بآذربايجان كردم توانستم اين كتيبه را از نزديك ببينم و بخوانم‌.

محل و بزرگي كتيبه : اين كتيبه در جنوب مشگين شهر (خياو) نزديك يك قلعه اسلامي در روي يك سنگ بزرگ نوشته شده است‌. در اين كتيبه ذكر شده است كه يك قلعه ساساني نزديك آنجا دارد كه هنوز جايش معلوم نيست شايد در حفاريهاي آينده كشف بشود. اين كتيبه داراي دو رديف نوشته است كه يكي 15 سطر و ديگري شش سطر است در طرف راست اين نوشته‌ها علامت مخصوص خانوادگي نقاشي شده است‌.

حروف اين كتيبه بعلت خرابي بسختي خوانده مي‌شود. مضمون اين كتيبه از سه قسمت تشكيل شده است‌.

1 از سطر اول تا سطر سوم تاريخ است اين كتيبه به تاريخ ماه هفتم و بيست و هفتمين سال سلطنت شاپوردوم نوشته شده است يعني 267 سال پيش از هجرت ميباشد‌.

اين كتيبه بعد از آن به كتيبه تخت جمشيد كه در دومين سال و هيجدهمين سال سلطنت شاپور دوم است نوشته شده‌.

2 از سطر 9-3 كتيبه از شخصي به نام نارسه‌هرمزد ياد شده كه شش سال براي ساختن آن قلعه كار كرده است ولي از سمت خود در آن بيان نكرده به احتمال ميتوان گفت كه شايد شهردار بوده و اسم آن قلعه در اين كتيبه نوشته شده ولي بعلت خرابي خوانده نميشود‌.

3 از سطر 21-9 اندرزي است و نارسه‌هرمزد در آن متذكر ميشود كه شهر ياران و بزرگان اين اندز را بخوانند و جوانمردانه نظر خود را ابراز دارند كه اگر آن قلعه مورد پسند آنها قرار بگيرد به او آفرين بگويند در غير اينصورت يك قلعه بهتري بسازند‌.

اين كتيبه به علت مكان و زمانش اهميت دارد . از لحاظ مكان چون در آذربايجان پيدا شده و پيش از آن كتيبه ساساني در آذربايجان پيدا نشده است‌.

و از لحاظ زمان چون در زمان سلطنت شاپوردوم نوشته شده و در آن زمان تمدن و فرهنگ ساساني تغيير يافته است در اين كتيبه يك سبك نقاشي بخصوصي ديده ميشود اين كتيبه از كتيبه‌هاي پيش خشنتر است‌.

در كتيبه‌هاي قبلي كه به پادشاهان 27 لقب نوشته بودند در اين كتيبه فقط به 5 لقب خلاصه شده است‌.

ايرادي كه در اين كتيبه بچشم ميخورد اين است كه دو رديف نوشته آنرا ميتوانستند از قسمت بالاتر شروع بكنند و در يك رديف آنرا تمام ميكردند كه كمتر جا ميگرفت‌.

مضمون و محتويات كتيبه : جمله آخري كتيبه زياد مناسب نيست و آن دو علت دارد‌.

1 شايد به علت دوري از مركز حكومت ساساني باشد‌.

2 در زوان سلطنت شاپوردوم سبك تمدن و فرهنگ تغيير كرده است كه تمدن خوبي مثل سابق نداشتند‌.

                            نوشته كتيبه :

1 بيرح متري قدم شنت                       1 ماه مهر در سال

2 27 شحپو حلي ملكان                       2 27 شاپور شاهان

3 ملكا زي حو (ل)مزد(كن) ات             3 شاه پسر هرمزد كه

4 لي نر سحي حو لمزدي لي                 4 من نرسه هرمزد

5 گوپت 1(يك) زنه دزي زي پلحت       5 گفتم كه اين قلعه فرهيد

6 دحو حلي (0) زي پلكندي اپم            6 دحو حلي زي ساختم و من

7 پون شم زي يزدان يدعتن (و)             7 نام خدا و شاهنشاه را

8 ملكان ملكا پون 6 شنت                    8 دانستم و قلعه را در شش سال

9 پون پلچا مي كرتي كعن                    9 آماده كردم ببين

10 شتلتا لي لبا از اتي گبرا                    10 شهريار بزرگ مرد آزاده

11 منو لچدر حوه لاتي بهوات پون         11 كه پس از من باشد راد مرد باشد

/ 2 نظر / 31 بازدید
جاهد

نوستالژیک‌ترین صحنه می‌دانی کجاست...؟! آن‌جا که «آدم و حوا» به حکم خداوند عادل از بهشت اخراج شدند٬ درست یک ثانیه بعدش٬ یعنی آن‌جا که خود را می‌بینند که یک‌هو از بهشت بیرون آمده‌اند و بر روی یک زمین خاکی ظاهر شده‌اند٬ آن‌جا که دست در دستِ هم با چشمانی خیس ایستاده‌اند بر بالای قلّه‌ی کوه خاکی و دست‌نخورده و خیره شده‌اند به زمینی که جز خاک و سنگ هیچ چیز در آن نیست؛ آن‌گاه که بغض در گلوی‌شان گیر کرده است و هوا رو به تاریکی دارد٬ «آدم» دست «حوا» را کمی محکم‌تر از قبل در دستانش می‌فشارد تا از همان‌جا با هم خیره شده باشند به افق و «اوّلین غروب زمین»...

گنج7دریا

وبلاگت بسیارجالب ومفید بود شما هم به ما سربزنید اگر برایتان ممکن میباشد وبلاگهای من را در لینکستان خود قرار دهید تا زیر سایه شما نسیمی به ما بوزد و بازدیدکنندگان شما گوشه چشمی به وبلاگ ما داشته باشند پیروز باشید به امید روزی که وبلاگهای من باعث شادی و امید شما دوست عزیز شود=> http://www.dvp.mihanblog.com گنج7دریا