سه ميليارد ريال براي احداث دانشگاه پيام نور مشگين شهر تخصيص يافت

سه ميليارد ريال براي احداث دانشگاه پيام نور مشگين شهر تخصيصيافت

رييس دانشگاه پيام نور مشگين شهر از تخصيص سه ميليارد ريال اعتبار براي احداثساختمان اين دانشگاه در سال جاري خبر داد.

مهرداد محرم‌زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرناافزود: درصورت تاميناعتبارات مورد نياز ساختمان اين دانشگاه در دو هزار و  ۴۰۰مترمربع زيربنا تاپايان امسال تكميل مي‌شود.

وي گفت: با اجراي اين طرح تعداد رشته‌هاي دانشگاهي و دانشجويان به تناسب ظرفيتآن افزوده مي‌شود.

وي افزود: هم اكنون دوهزار و  ۵۰۰نفر دانشجو در هفت رشته علوم انساني و سهرشته علوم پايه در اين دانشگاه به تحصيل اشتغال دارند.

وي بيان كرد: بر اساس ظرفيت‌هاي اين دانشگاه و با توجه به قابليت‌هاي زراعي وباغي اين شهرستان و وجود مزارع شش هكتاري اين دانشگاه رشته ماشين آلات كشاورزي،مديريت عمران و آباداني روستايي و نيز رشته اصلاح نباتات در اين دانشگاه داير خواهدشد.

مشگين شهر با  دومین شهر استان اردبیل است.

/ 0 نظر / 23 بازدید