گونه های گياهی و جانوری مشکين شهر

گونه های گیاهی

اکثرابلوط، زبان گنجشک

 

گونه های جانوری

خوک،خرس، گرگ، روباه

پرندگانی چون کاکلی، کبک، عقاب، شاهین و ...

 

اخیرامنابع طبیعی مشکین شهر جهت گسترش جنگل های اقدام به نهال کاری در این مناطق نمودهکه در آینده نه چندان دور گونه های مختلف درختی در این مناطق نمایان خواهدشد.

 

اینمناطق می تواند به عنوان تفرجگاهی برای توریست ها باشد.

شکاردر این مناطق ممنوع است مگر در فصل هایمعین.

/ 0 نظر / 13 بازدید