صنايع كوچك امنيت سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهند

مخبر كميسيون صنايع و معادن:
صنايع كوچك امنيت سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهند ولي ملكي گفت: حضور صنايع كوچك درون شهرك‌هاي صنعتي، امنيت سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهند كه با ارائه معافيت مالياتي، ارزش افزوده بيشتري دارند.

مهندس ولي ملكي، مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: نظام اقتصادي در بسياري از كشورهاي پيشرفته نشان مي‌دهد كه حمايت از صنايع كوچك از اولويت‌هاي اساسي برنامه توسعه اقتصادي كشور است، چون اين بنگاه‌ها با بازدهي بالا، به سرمايه كمتري نياز دارند.
وي تصريح كرد: صنايع كوچك در شهرك‌هاي صنعتي به عنوان مكاني براي جذب و هدايت كار آفرينان و صاحبان سرمايه است.
مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: استقرار اين صنايع در شهرك‌ها با ايجاد محيط رقابتي و اعطاي تسهيلات مالي و مشاوره‌اي سبب افزايش بهره‌وري مي‌شود.
ملكي خاطر نشان كرد: مطابق سند چشم انداز بيست ساله كشور، صنايع كوچك و كار آفرين يكي از مهمترين ابزارهاي رساندن كشور به قدرت اول منطق در سال‌هاي آينده بوده و در توسعه صنعتي نقش موثري دارد./

/ 0 نظر / 23 بازدید