منطقه زیبای کپز

این منطقه در 20 کیلومتری مشکین مرکزی قرار دارد و دسترسی به آن از طریق جاده مشکین ـ اردبیل میسر می باشد.
ویژگی خاص این منطقه صخره های عظیم و سر به فلک کشیده و یکنواخت آن می باشد که انسان در به وجود آوردن آن هیچ نقشی نداشته است.

منطقه زیبای کپز

منطقه زیبای کپز

منطقه زیبای کپز

/ 0 نظر / 41 بازدید