چرچیلو

شهرستان: مشگین شهر       بخش :   یافت          روستا: چرچیلو

چرچیلو

روستای چرچیلو در 82 کیلومتری شهرستان مشگین­شهر و 6 کیلومتری دهستان کنچوبه واقع شده است.

این روستا از دهستان یافت به مرکزیت کنچوبه بوده و چهارمین روستا از نظر جمعیت در دهستان یافت می­باشد.

چرچیلو از چهار طایفه به نامهای بهرام­لو، رستم­لو، سردارلو، علی­یارلو تشکیل شده است.

آب زراعی این روستا به وفور در دسترس بوده و در اصل مجاورت با رودخانه قره­سو بزرگترین نعمت را به این آبادی ارزانی داده است و از منابع مهم تأمین آب زراعی و آشامیدنی این منطقه محسوب می­شود.

این روستا از طرف شمال شرقی با روستای قره­آغاج و از طرف جنوب غربی با قشلاق تیلکان همسایه می­باشد.

/ 1 نظر / 53 بازدید
سهراب شکرانه

با سلام.این که ازطرف جنوب غربی با قشلاق تیلکان همسایه است درست نیست.بنده سال ها دراین منطقه خدمت نموده ام تیلکان درسمت راست جاده ی مشیران وکنچوبه قرار دارد.این روستا از طرف شمال وشمال غربی هم با روستاهای دلقانوولیقلان وقوتانّی اهروکوه های بلندهمسایه قلعه ی پشتاپ مجیدآباداهرهمسایه است.این روستا از روستاهای عجبیب ایران است که هرچهارسوداخل کوه های بسیاربلندسنگی قرار داردولی درفصل بهارباغات اطراف نهری که از داخل روستا می گذرد دیدنی است ودرتعصبات قومی هم بسیارقوی است.زمانی بنده به عنوان آموزگاردرقره آغاج کلان بودم(ازسال1375)جاده ی این روستا بسیارخطرناک وبخشی از آن به صورت پلکانی از سنگ تراشیده بود.lمدرسه کاه گلی این روستاجزءنهضت سوادآموزی بودومردم مهمان نوازی داشت.درختان اناروگردو وزردآلو...دراین روستا زیادبود.مردمانش درسختی وفقرزندگی می کردند.طوری که خاک راباکیسه جمع کرده روی سنگ ها ریخته ومی کاشتند.(به غیراززمین های اطراف قره سو )وبه غیرازپلی چوبی که به طرف اهری روی رود بودپل دیگری نداشت.