خیاو یا مشكین شهر
مصوبات جلسه استاني هيات دولت در اردبيل

در ادامه هجدهمين سفر استاني رييس جمهور و هيات وزيران ، صبح امروز پنجشنبه جلسه هيات دولت به رياست دكتر محمود احمدي نژاد در استانداري اردبيل تشكيل شد و بيش از 50 بند مصوبه جهت تسريع در رشد و سازندگي اين استان و رفع موانع و مشكلات و خدمت رساني بهتر به مردم به تصويب رسيد.
مهمترين مصوبات جلسه امروز هيات وزيران به اين شرح است:
زير بنايي
- تكميل و عملياتي كردن 35 پروژه نيمه تمام از سوي دستگاه هاي اجرايي ملي حداكثر تا سال 87 بر اساس توافق با استانداري و گزارش اقدامات انجام شده هر دو ماه يك بار به معاونت اجرايي رياست جمهوري
- اختصاص مجموعا مبلغ 9 ميليارد ريال جهت احداث و تكميل نمايشگاه بين المللي استان و ايجاد پايانه صادراتي با مشاركت بخش خصوصي توسط وزارت بازرگاني و استانداري اردبيل
- ايجاد حداقل 344 تعاوني در گرايشهاي مختلف اقتصادي براي ايجاد حداقل 5904 فرصت شغلي براي افراد فاقد شغل با اولويت فارغ التحصيلان دانشگاهي و ايجاد حداقل 10 واحد تعاوني داراي توجيه فني و اقتصادي ويژه بانوان به منظور ايجاد حداقل 100 فرصت شغلي براي بانوان فاقد شغل جوياي كار توسط وزارت تعاون
- اختصاص مبلغ 130 ميليارد ريال از سوي وزارت جهادكشاورزي براي پرداخت تسهيلات بانكي جهت توسعه باغات استان كه مطالعات آن انجام شده است و انجام مطالعه طرح هاي جديد توسعه باغات استان و احداث شبكه‌هاي 3و4 و شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي دشت مغان و اجراي طرح خروج دام از جنگل هاي استان( نوار مرزي مشترك استان اردبيل و گيلان) و احياي قنوات نمين و مشكين شهر و نيز احداث بندهاي كوچك در روستاهاي مشكين شهر
- تكميل جاده پونل – خلخال با اعتبار 20 ميليارد ريال توسط اداره كل راه و ترابري استان و اجراي پروژه سه راه رضي- امير كندي با اختصاص مبلغ 12 ميليارد ريال در سال 1385 و تأمين اعتبارجهت تكميل باند دوم فرودگاه اردبيل و تجهيز اين فرودگاه توسط وزارت راه و ترابري
- ارتقا اداره گمرك اردبيل به اداره كل و تكميل و تجهيز گمركهاي استان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي
- آغاز عمليات اكتشاف تفصيلي مس پروفيلي منطقه شمال مشــــگين شهردر نيمه اول سال 1385 و اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي تكميل زيرساخت هاي شهرك تخصصي آب (نير)در سال 1385 و طراحي و اجراي تصفيه خانه شهركهاي صنعتي شماره يك و دو اردبيل تا بهمن ماه سال 1386 و صدور موافقت اصولي براي بخش غيردولتي و طي مراحل اجراي طرح احداث كارخانه سيمان مشــــگين شهردر سال 1385 و حمايت از سرمايه گذاري و احداث مجتمع پتروشيمي اردبيل(كوداوره و آمونياك) بوسيله شركت پتروشيمي اراك توسط وزارت صنايع و معادن و شركتهاي تابعه
- اختصاص مبلغ 13 ميليارد ريال جهت احداث و تكميل ايستگاه هاي آتش نشاني در سطح استان ، تأمين اعتبار مورد نياز مطالعات حمل و نقل عمومي شهر اردبيل ، واگذاري 35 دستگاه اتوبوس و 15 دستگاه ميني بوس جهت شهرهاي استان ، تحويل و اختصاص كاميون كمپرسي (5 دستگاه)، خودرو نيسان مخصوص حمل زباله( 23 دستگاه)، خودرو نيسان مخصوص آتش نشاني( 8 دستگاه) و يك دستگاه فينيشر(خودرو جاروب كن) به استانداري توسط وزارت كشور .
- صدور اجازه انتشار صد ميليارد ريال اوراق مشاركت توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي احياي بافت فرسوده اطراف بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي و همچنين اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال جهت تملك، طراحي و احياء بافت فرسوده شهري شهرهاي استان توسط وزارت مسكن و شهرسازي .
- احداث 250 واحد استيجاري به شرط تمليك از محل اعتبارات داخلي و 500 واحد مسكوني اجاره‌اي از محل تسهيلات بانكي در استان در سال 1385 و اختصاص تسهيلات ارزان قيمت بانكي براي احداث 6 هزار واحد مسكوني روستايي توسط وزارت مسكن و شهرسازي .
- شروع گاز رساني به شهرهاي كلور، كورائيم، موران، هشتجين و كارخانه سيمان حداكثر ظرف مدت يكماه پس از تأمين اعتبار (فاينانس) پروژه در شوراي اقتصاد و تأمين سوخت مورد نياز (گاز) نيروگاه اردبيل در هشت ماه اول هر سال و انجام اقدامات لازم براي تأمين سوخت (گاز) مجتمع پتروشيمي استان توسط وزارت نفت
- انجام مطالعات آبرساني به شهر نمين و عنبران در سال جاري از محل اعتبارات طرح‏هاي توسعه منابع آب در سال جاري و تكميل شبكه آبياري و زهكشي سد سقزچي (در سالهاي 1385 و 1386) در قالب طرح‏هاي زود بازده و پيش بيني اعتبار در لايحه بودجه سال 1386 توسط وزارت نيرو
- تسريع در اتمام عمليات اجراي نيروگاه اردبيل به نحوي كه تا پايان سال 1386 اولين واحد نيروگاه و تا پايان سال 1387 به طور كامل به بهره برداري برسد ، تكميل و بهره برداري اولين واحد نيروگاه زمين گرمايي تا پايان سال 1387 و اختصاص مبلغ 5/1 ميليارد ريال جهت بازسازي شبكه هاي برق روستاهاي استان در سال 1385 توسط وزارت نيرو
مالي و اعتباري

- اختصاص مبلغ 181 ميليارد ريال در سال جاري براي احداث ، تكميل ، تجهيز و يا توسعه پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استان اردبيل از محل اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1385 با عنوان «اعتبارات توسعه استان »
- به منظور فراهم شدن زمينه اشتغال بيشتر در استان حداقل مبلغ 4380 ميليارد ريال تسهيلات بانكي كم بهره براي اجراي طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي با تأييد كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري پرداخت و منابع مالي لازم براي پرداخت مابه‏التفاوت نرخ سود و كارمزد، در سال 1385 توسط وزارت كار وامور اجتماعي تامين خواهد شد . تسهيلات سهم استان مربوط به سال 1384 طي سال 1385 نيز قابل جذب خواهد بود . (در مجموع 6000 ميليارد ريال)
- پرداخت مبلغ 50 ميليارد ريال وام قرض الحسنه ضروري، وديعه مسكن، درمان ، تحصيل و ازدواج (با اولويت ) علاوه بر سقف اعتبار عادي استان توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي عامل استان اردبيل
- اختصاص حداقل مبلغ 300 ميليون دلار تسهيلات كم بهره توسط هيأت امناي حساب ذخيره ارزي جهت طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي (غيردولتي) با اولويت طرح هاي بخش صنعت و معدن وكشاورزي در استان
- اختصاص مبلغ 2/1 ميليارد ريال براي سرمايه در گردش واحد‌هاي تعاوني راكد (بدون نياز به سپرده‌گذاري نزد صندوق تعاون كشور) و اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال تسهيلات براي ايجاد تعاوني‌هاي جديد وتامين سرمايه در گردش تعاوني‌هاي موجود استان از سوي صندوق تعاون در سال1385
- اختصاص مبلغ 12 حداقل ميليون دلار از محل فاينانس در اختيار جهت بازسازي و بهسازي واحدهاي مسكوني فرسوده شهري استان توسط وزارت كشور - اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال وام( بدون بهره) براي طرحهاي درآمدزاي شهرداريهاي استان توسط وزارت كشور.
فرهنگي و آموزشي
- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال تسهيلات بانكي جهت احداث دو بلوك خوابگاه دانشجويي (خواهران) دانشگاه محقق اردبيلي در سال 1385 و 8 ميليارد ريال جهت تكميل پروژه هاي دانشگاه پيام نور استان اردبيل و يك ميليون دلار براي تجهيز آزمايشگاهها ، كتابخانه ها و كارگاههاي دانشگاههاي دولتي استان توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اهداي دو دستگاه اتوبوس براي دانشگاههاي دولتي استان توسط نهاد رياست جمهوري .
- اختصاص مبلغ 18 ميليارد ريال جهت تجهيز كتابخانه مركزي اردبيل طي سالهاي 1385 و 1386 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
- اختصاص حداقل مبلغ 5/1 ميليارد ريال جهت كمك به فعاليتهاي فرهنگي و هنري استان و 4 ميليارد ريال جهت كمك به تعمير و تكميل مساجد استان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
- اختصاص ده ميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي مصلاها ، اماكن مذهبي ، مساجد و مدارس علميه استان با نظر نماينده ولي فقيه در استان
- تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي كشاورزي پارس آباد، گرمي، هتلداري سرعين و
ICT مشــــگين شهر(بازسازي و نوسازي) و مركز سنجش مهارت كارآموزان توسط وزارت كار و امور اجتماعي
- اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال جهت ساماندهي و مرمت بقعه شيخ صفي ، 4 ميليارد ريال جهت احياي مسجد جامع قديم و مدرسه صالحيه ، 3 ميليارد ريال جهت مطالعه بازسازي و مرمت بقعه شيخ حيدر مشــــگين شهر، يك ميليارد ريال جهت ايجاد موزه دفاع مقدس و 2 ميليارد ريال جهت ثبت آثار تاريخي استان توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
- تعيين مناطق بولاخلار در شهر نير، نئور، جنگل هاي فندق لو، ازنا در خلخال، ساحل ارس ، سرعين و آلوارث به عنوان مناطق نمونه گردشگري ملي- استاني توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و تامين اعتبار ايجاد زير ساختهاي لازم بوسيله اين سازمان
بهداشتي
- تجهيز بيمارستانهاي جديد استان شامل بيمارستانهاي امام خميني اردبيل، 25 تختخوابي بيله سوار، 96 تختخوابي خلخال و 64 تختخوابي مغان در سال 1385 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف شد تجهيزات ذيل را براي بيمارستان هاي استان در سال 1385 تأمين كند :
يك دستگاه سي تي اسكن براي بيمارستان امام خميني(ره) پارس آباد - يك دستگاه سي تي اسكن اسپيرال- يكدستگاه راديوتراپي- يك دستگاه آنژيوگرافي قلبي براي بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل- يك دستگاه دياليز - يك دستگاه ماشين سردخانه دار مخصوص حمل واكسن - 25 دستگاه اتوكلاو - تجهيز آزمايشگاه غذا و داروي استان.
- ايجاد بخش سوختگي در يكي از بيمارستانهاي شهر اردبيل با تعداد 25 تخت در سال 1385 و انجام تعميرات اساسي بيمارستان فاطميه اردبيل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - تكميل سالن ورزشي و مسجد دانشگاه علوم پزشكي اردبيل تا پايان سال 1385 .
- احداث و تجهيز 16 پايگاه امداد جاده اي به آمبولانس و امكانات امدادي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و استانداري
- تكميل و تحويل 24 واحد مسكوني براي پزشكان متخصص در شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت استان و احداث 24 واحد مسكوني ديگر در شهر اردبيل طي سال 1385 و همچنين تكميل و تجهيز سالن ورزشي و نمازخانه خوابگاه (240 نفره) دانشجويي خواهران منطقه فاطميه اردبيل در سال 1385 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .
- اختصاص 600 هزار دلار براي تامين تجهيزات آزمايشگاهي ، كمك آموزشي و بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي
ورزشي
- اختصاص مجموعا مبلغ 45 ميليارد ريال در سال 1385 براي احداث 9 سالن ورزشي چندمنظوره مخصوص بانوان (هر شهرستان يك سالن) همچنين احداث 9 سالن ورزشي چند منظوره مخصوص آقايان (هر شهرستان يك سالن) توسط سازمان تربيت بدني به نحوي كه سالنهاي مذكور در سال 1386 به اتمام خواهند رسيد.( اعتبار احداث ده سالن‏ورزشي در شهرهاي استان درسال 1385 توسط وزارت نفت تأمين خواهد شد)
- اختصاص مبلغ 42 ميليارد ريال جهت تكميل و احداث مجتمع‌هاي فرهنگي و ورزشي كارگران اردبيل- مشكين شهر- بيله سوار - پارس آباد- خلخال- گرمي- نمين- نير و كوثر توسط وزارت كار و اموراجتماعي .
- اختصاص مبلغ 2 ميليارد ريال جهت مطالعات و احداث سالن سرپوشيده دوميداني اردبيل در سال جاري و اختصاص اعتبار مورد نياز تكميل سالن 6 هزار نفري اردبيل در سال جاري از محل اعتبارات استاني توسط سازمان تربيت بدني .
- اختصاص مبلغ 35 ميليارد ريال (از محل اعتبارات فروش سيگار) جهت توسعه اماكن ورزشي شهرها توسط سازمان تربيت بدني .
- اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي توسعه ورزش در روستاهاي استان .
در پايان اين جلسه اعضاي هيات وزيران گزارشهايي از بازديدهاي خود از شهرستان هاي استان و مشكلات استان اردبيل در حوزه هاي تخصصي خود بيان كردند .

 

 

جمعه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٥ - غلامرضا نصرآبادی | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

نویسندگان

لینک دوستان
مشگين شهر دومین شهر استان
انجمن مواد پر انرژی
مغان ارس
مکه مکرمه و مدينه منوره
خطه سرسبز مشكين شهر
حضرت ابوالفضل(ع)
حضرت امام علی عليه السلام
مديريت جهاد کشاورزی مشگين شهر
استانداری اردبيل
پايگاه اطلاع رساني مهندس ولي ملكي
سایت دانشجویان مشکین شهر
مشکين شهر
بی توجهی به شهرهای کوچک
وب سايت شهرستان مشکين شهر
ميرمسعود سيدفخرابادي
ایرانگردی-گردشگری-تور-سفر-توریسم-ایران
وضع هواي فعلي مشکین شهر
شهر من مشکین
فرمانداري شهرستان مشگين
نقشه مشکین و ایران
آنا یوردوم مغان
حضرت امام باقر عليه السلام
حضرت امام هادی عليه السلام
حضرت امام صادق عليه السلام
حضرت آیه الله العظمی شیخ میرزا جواد تبریزی
حضرت امام جواد عليه السلام
حضرت امام حسن عليه السلام
حضرت امام حسین علیه السلام
حضرت امام رضا عليه السلام
حضرت امام سجاد علیه السلام
نماينده مردم فهيم مشگين شهر مهندس ولي ملكي
خدمت بی منت - دو سال و نيم عملکرد مهندس ملکی
لینک باکس پاداش
بزرگترین سایت آموزشی و تفریحی خیاو
وبلاگ فارسی
لینکوگراف
وبلاگ های فارسي
اخبار ايران
اخبار فناوری اطلاعات
دوست یابی سالم
طراح قالب
فروشگاه آنلاین

عناوین اخبار امروز

لوگو دونی
وبلاگ
وبلاگ فارسی