عمليات حفاظت از بيوك قلعه مشكين شهر در استان اردبيل آغاز شد
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

عمليات حفاظت از بيوك قلعه مشكين شهر در استان اردبيل آغاز شد.


به گزارش خبرنگار ميراث فرهنگي ايلنا،اين قلعه به بيوك قلعه معروف است كه در شمال "بارگاه و ده مقصود" در روستاي زاويه سنگ از توابع شهرستان مشكين شهر بخش مرادلو قرار دارد.
اين بنا داراي آثار و بقاياي مختلف معماري از جمله حوض ذخيره آب پي هاي سنگي و در ورودي است.
وجود پرتگاه هاي عميق و موقعيت قلعه آن را از لحاظ استراتژيكي در وضعيت خوبي قرار داده بطوريكه نفوذ به بالاي آن را سخت كرده است.
علاوه بر قلعه در قسمت جنوبي و غربي دامنه آن آثار و بقاياي متعلق به عصر آهن سه نيز شناسايي شده كه مي تواند در راستاي مطالعات باستان شناسي بسيار مهم باشد