صنايع دستي مشكين شهر
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸۳   کلمات کلیدی:
صنايع دستي مشكين شهر
 
- فرش كله قوچي و كناره با شهرت جهاني

- فرش و قالي ابريشمي

- جاجيم ، گليم و الاز كه به صورت سنتي توسط زنان و دختران روستايي و عشاير ي بافته مي شود

- ورني منطقه مشكين شهر كه در سالهاي اخير توجه تجار داخلي و خارجي را به خود جلب كرده است