گونه های گياهی و جانوری مشکين شهر
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

گونه های گیاهی

اکثرا بلوط، زبان گنجشک

 

گونه های جانوری

خوک، خرس، گرگ، روباه

پرندگانی چون کاکلی، کبک، عقاب، شاهین و ...

 

اخیرا منابع طبیعی مشکین شهر جهت گسترش جنگل های اقدام به نهال کاری در این مناطق نموده که در آینده نه چندان دور گونه های مختلف درختی در این مناطق نمایان خواهد شد.

 

این مناطق می تواند به عنوان تفرجگاهی برای توریست ها باشد.

شکار در این مناطق ممنوع است مگر در فصل های معین.