صنايع دستي مشكين شهر
ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٢   کلمات کلیدی:

صنايع دستي مشكين شهر


- فرش كله قوچي و كناره با شهرت جهاني

- فرش و قالي ابريشمي

- جاجيم ، گليم و الاز كه به صورت سنتي توسط زنان و دختران روستايي و عشاير ي بافته مي شود

- ورني منطقه مشكين شهر كه در سالهاي اخير توجه تجار داخلي و خارجي را به خود جلب كرده است
غلامرضا نورمحمد نصرآبادي